NSF Assistenttrener-kurs

Postet av Stord Seilforening den 7. Feb 2022

Noen foreldre eller andre frivillige som kan tenke seg å ta assistenttrenerkurs? Ta kontakt! 

Innhold NSF Assistenttrener-kurs;
Rollemodellen; den gode barneseiltreneren, Trenerrollen og rolleteori, Idrettens Barnerettigheter, hvordan skape seiltrening hvor deltakerne opplever mestring og trygghet og får utvikle seilglede, treningsorganisering, sikkerhet.
Nybegynnermateriell; skolebrett, optimist og RS Feva; gjennomgang og utvikling av innlæringsstandarder.
Trening på vannet; praktiske øvelser med nybegynnermateriell, Trenerbåt/RIB – manøvrering og sikkerhet.
Målgruppe; Unge jolle-, skiff -og brettseilere 15+ med erfaring opp til NorgesCup-nivå (4-5år), foreldre/frivillige med seilerfaring.

Kurset foregår 2, 3 og 7 mars, alle dager kl. 18:00 - 21:00 på Teams
For mer informasjon og påmelding se MinIdrett:


Årsmøte 24.02.22 kl 1800

Postet av Stord Seilforening den 3. Feb 2022

Velkommen til årsmøte!
Forutsatt at det er mulig vil møte bli avholdt fysisk. Lokasjon kjem me tilbake til.
Saker som vil fremjast på årsmøte må komme styret i hende seinast 14 dagar før møte.
Sakliste – Årsmøte Stord Seilforening
Kl. 18:30 – 24. februar 2022
- Åpning
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av sakliste
- Godkjenning av de frammøtte representantar
- Val av referent
- Val av dirigent og to representantar til å underteikne protokoll
- Behandle årsmelding for 2021
- Behandle revidert rekneskap for 2021
- Behandle innkomne forslag-;
1. Etablering av brygger og lagerbygg på Leirvik ved Skottabergkaien.
- Fastsette kontingent for 2022
- Behandle budsjett forslag for 2022
- Valg


https://www.facebook.com/events/1139684460201956/?ref=newsfeed