Tirsdagsregattaene 2023

i samarbeid med:

Seilingsbestemmelser

Tirsdagsregattaene er først og fremst ment som trening der alle kan bli med og med fokus på det sosiale. Det er ikkje påkrevd med målebrev, om du ikkje har målebrev vil rating bli estimert.

 

Påmelding:

I regattaklassen betaler du en startavgift på 350 kroner. Denne gjelder for alle tirsdagsregattaer og blir fakturert. Er det første gang du blir med, send ein melding til Knut-Ove Eidsnes (tel.: 970 59 019) med navn, navn på båten, båttype og seilnummer om du har. 

 

Regler:

Regattaen er underlagt reglane slik de er definert i: 

Kappseglingsreglane for 2021 – 2024 

NSF's nasjonale forskrifter 

NSF's sikkerheitsbestemmelser for Tur- og havseglarar

 

Løpet:

Banen blir publisert dagen før både på FB-gruppen vår (Stord Seilforening) og på nettsiden vår (Stord-Seilforening.no). 

Løpet, start- og mållinjen blir beskrevet for hvert løp. Med mindre annet er opplyst er start- og mållinjen på Leirvik over-rett mellom stake og ytterkant Stord-døra. På Skjersholmane er tilsvarande over-rett mellom lys-stolper med blåser. Linja er avgrensa til 200 meter frå land.

 

Tidsprogram:

Start kl. 18.00 – Lokal tid. Det blir ingen felles startsignal.

Alle båtene oppfordres til å møte og være klar til start kl. 18.00. Det blir ikke utsettelse av starten pga. sen ankomst!

 

Maksimaltid er kl. 21.00.

Hvis ingen båter er i mål til kl 20.00, må første båt stoppe, velge et godt overettsmerke, og ta andre båtene i mål.  Regatta kan bli gjennomført fram til kl. 21.00.

Båtene som når mål etter kl. 21 blir regnet som DNF.

Vi oppfordrer alle til å bruke Raceqs og/eller noterer eget klokkeslettet for målgang, og sender det til ansvarlig for resultatlisten - på SMS til Knut-Ove Eidsnes (tel.: 970 59 019– husk å ta med båtnavn i meldingen

 

Premieutdeling:

Regattaen er en serieseilas med premie til båt med flest seilaser i sesongen med utdeling på premiefesten. For å konkurrere om hovedpremien må en ha betalt medlemskontingenten.

 

Ansvarsfraskrivning:

Stord Seilforening har som arrangør ikke ansvar for uhell eller skader av noen art som måtte skje på båter og/eller mannskap. Hver deltaker skal ha gyldig ansvarsforsikring på egen båt. 

Alle oppfordres å sjekke kartet! 

Nyttetrafikk: 

Ta hensyn til nyttefartøy som f.eks. ambulanse- og hurtigbåter.

 

Bruk av RaceQS App på mobiltelefon 

Vi oppfordrer alle deltakere til å bruke Raceqs mobil app. http://raceqs.com/

 

Velkommen til seilas!