Utlån av utstyr til medlemmer av SSF

Ta kontakt på mail til stordseilforening@gmail.com for å avtale lån av utstyr. 

Sjekk kalenderen på denne nettsida om Albin Ekspress er booka.  Den er alltid reservert til Tirsdagsseilaser og andre regatta i regi av SSF, der alle kan delta som mannskap.


Utlån pr. dag:

1. Optimistjolle og Kajakker – kr 50,-

2. Starbord GO Seilebrett med rigg – kr 50,-

3. Foil brett m/rigg – 100,-

4. Laserjolle og RS Feva – kr 100,-.

5. Albin Express – kr 500,- (Helg - kr 1500,-) 


Betaling skjer via Vipps (74025) eller til bankkonto 1207.03.06253. Merk betalinga med kva du leiger.


Utlån gjennom heil sesong:

Seilere som deltar i jolle eller brettgruppa betaler en treningsavgift på 800,- per sesong inkludert tilgang til jolle eller brettutstyr. Hvis du vil bruke egen jolle eller brettustyr er treningsavgiften 400,-


Følgande gjeld ved lån av utstyr:

1. Alle som låner utstyr må være medlem av Stord Seilforening.

2. Bruk utstyret på ein sikker måte for deg sjølve og andre. Bruk personleg sikkerheitsutsty og forhold deg til Sjøveisreglane.

3. All bruk av utstyr skjer på eige ansvar. Stord Seilforening er tek ikkje ansvar for feil eller manglar ved lånt utstyr eller skadar/ulykker som oppstår i samband med bruk av utstyret.

4. Utstyret skal leverast tilbake til avtalt tid.

5. Uhell skjer, men om noko vert øydelagt, gi beskjed på mail stordseilforening@gmail.com slik at utstyret kan reparerast. (Albin Ekspress, RS Feva og følgebåtane har skadeforsikring).

6. Utstyret har minimums ansvars- og ulykkesforsikring. Alle under 13 år som bruker Stord Seilforening sitt utstyr er også forsikra gjennom Norges Seilforbund.


Følgende utstyr er til leie:

1 stk Albin Ekspress Kjølbåt:

2 stk  "Sit on top" Kajakk Voksen:

4 stk "Sit on top" Kajakk Junior:

6 stk Starbord GO Seilebrett med rigg fra 3,6 - 5,4 m2:


10 stk Optimistjoller:


2 stk RS Feva:


1 stk JP 135 Foilbrett m/ Neil Pryde Glide Foil: