Årsmøte 24.02.22 kl 1800

Postet av Stord Seilforening den 3. Feb 2022

Velkommen til årsmøte!
Forutsatt at det er mulig vil møte bli avholdt fysisk. Lokasjon kjem me tilbake til.
Saker som vil fremjast på årsmøte må komme styret i hende seinast 14 dagar før møte.
Sakliste – Årsmøte Stord Seilforening
Kl. 18:30 – 24. februar 2022
- Åpning
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av sakliste
- Godkjenning av de frammøtte representantar
- Val av referent
- Val av dirigent og to representantar til å underteikne protokoll
- Behandle årsmelding for 2021
- Behandle revidert rekneskap for 2021
- Behandle innkomne forslag-;
1. Etablering av brygger og lagerbygg på Leirvik ved Skottabergkaien.
- Fastsette kontingent for 2022
- Behandle budsjett forslag for 2022
- Valg


https://www.facebook.com/events/1139684460201956/?ref=newsfeed


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.