Stord Seilforening årsmøte

Postet av Stord Seilforening den 19. Mar 2021

Velkommen til Stord Seilforenings årsmøte, den 24.3.2021, kl 18.00

Møtet blir gjennomført digitalt, linken til møtet er her: 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NWUyYmIxNzAtZTc0Yi00OWEwLWEzMzAtMDE4OTRlMzBkOGRj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522372ee9e0-9ce0-4033-a64a-c07073a91ecd%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252276c4595e-8918-49cc-a99a-b10a4340d70a%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=dd74de36-21d0-4366-9da8-34f27389da7e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=trueKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.